Vi utför beskärningsarbeten på bär och prydnadsbuskar, fruktträd, park och alléträd, även riktigt stora träd. Trädfällning, häckklippning, gräsklippning och gräsröjning. Plantering och övrigt underhåll. Nyanläggning av delar eller hela trädgårdar, spegeldammar, fågelbad och olika vattenspel.